DE | EN | FR | RU
WYSZUKIWANIE

GSM-R

Do wyposażenia szlaków transportowych w kraju niezbędna jest infrastruktura telekomunikacyjna - oparta na bezprzewodowej technologii GSM-R. Infrastruktura pod radiofonię firmy Europoles oferuje optymalne rozwiązanie według najwyższych standardów. Skrót GSM-R oznacza Global System for Mobile Communications - Rail. To rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o pojazdach szynowych.

 

Zakres świadczonych usług przez firmę Europoles przewiduje w pierwszej kolejności projekt słupa, w tym fundamenty i związaną z nimi technologię systemów. Z drugiej strony, również działania związane z przebudową na istniejących urządzeniach przesyłowych. Ponadto oferujemy usługi takie jak uziemienie, odgromienie i wyrównanie potencjału.

Wspieramy Państwa we wszystkich fazach projektu, a nasza kompleksowa wiedza gwarantuje bezpieczeństwo podczas planowania i inwestycji.

Państwa osoba kontaktowa

Katarzyna Matoga
Katarzyna Matoga, Asystent Zarządu