DE | EN | FR | RU
WYSZUKIWANIE

Badania i rozwój

Europoles dąży do ciągłego doskonalenia swoich produktów. Dlatego stale inwestujemy w badania i rozwój. Doświadczenie wynikające z przeprowadzanych badań, motywuje nas do ciągłego rozwoju, optymalizacji i doskonałości.

 

We współpracy z uniwersytetami i niezależnymi przedsiębiorstwami, zyskujemy nowe spojrzenie, które pomaga nam rozwijać najnowocześniejsze rozwiązania. Skumulowaną wiedzę przenosimy na wszystkie sektory biznesu. Zapewnia to ciągły rozwój naszego przedsiębiorstwa i świadome zarządzanie.

Crash-Test

W Europoles opracowujemy projekty na życzenie naszych klientów, oraz podejmujemy najtrudniejsze wyzwania. Na podstawie tego ducha badawczości powstają innowacje, które pozwalają nam zaoferować Państwu optymalne rozwiązania.

Państwa osoba kontaktowa

Przemysław Górski

+48 63 224 13 63

E-mail

 


Brochure Nivatec (angielski)