DE | EN | FR | RU
WYSZUKIWANIE

Zasady przewodnictwa i współpracy

Cele stanowią orientację dla naszego działania

 

 • Uzgadniamy jasno sformułowane, możliwe do zmierzenia, realistyczne

  i motywujące cele.

 

 

 • Wspólnie definiujemy nadrzędne cele i strategię ich osiągania.

 

 

 • Cele dla poszczególnych działów i pracowników formułujemy na bazie celów przedsiębiorstwa.

 

 

 • Regularnie sprawdzamy cele pod kątem ich ważności, realności i stopnia realizacji.

 

 

Innowacja to fundament naszej przyszłości

 

 • Poprzez stosowanie nowych technologii stale zwiększamy korzyści dla klienta oraz naszą konkurencyjność.

 

 

 • Podajemy w wątpliwość to, co już istnieje, mamy odwagę myśleć inaczej

  i uwzględniamy różne punkty widzenia.

 

 

 • Tworzymy wolną przestrzeń dla kreatywności i nowych pomysłów.

 

 

 • Mamy odwagę dokonywania zmian i uczymy się na błędach.

 

 

Ciągła poprawa skuteczności gwarantuje przetrwanie na konkurencyjnym rynku

 

 • Koncentrujemy się na atrakcyjnych segmentach rynku, gdzie mamy duże szanse na sukces.

 

 

 • Wyznaczamy priorytety dla naszych zadań, jesteśmy zawsze dobrze przygotowani

  i pracujemy w sposób strukturalny.

 

 

 • Stale optymalizujemy nasze procesy i działamy ze świadomością kosztów.

 

 

 • Aktywnie zwracamy uwagę na konieczne zmiany i wdrażamy je

  w zrównoważony sposób.

 

 

Rozwój naszych pracowników jest dla nas ważny

 

 • Powierzamy naszym pracownikom ambitne zadania na miarę ich zdolności

  i potrzeb.

 

 

 • Wspieramy ciągły rozwój naszych pracowników oraz ich odpowiedzialność za swoje działania.

 

 

 • Udzielamy odpowiedzi, domagamy się ich od innych i regularnie prowadzimy czytelnie ustrukturyzowane rozmowy z naszymi pracownikami.

 

 

 • Dostrzegamy wkład pracy innych i doceniamy ich osiągnięcia.

 

 

Praca w zespole i komunikowanie się to podstawa naszego sukcesu

 

 • Jasno wyznaczamy role i zakresy odpowiedzialności.

 

 

 • Dyskutujemy merytorycznie, z konfliktami obchodzimy się konstruktywnie

  i wspólnie opracowujemy rozwiązania.

 

 

 • Wspólnie podejmujemy przemyślane decyzje i wspólnie za nie odpowiadamy.

 

 

 • Na bieżąco i w zrozumiały sposób informujemy pracowników, których dana sprawa dotyczy.

 

 

Wdrażamy w życie wartości naszego przedsiębiorstwa

 

 • Popieramy nasze wspólnie opracowane wartości istotne dla przedsiębiorstwa.

 

 

 • Działając wewnątrz i na zewnątrz pamiętamy o naszej szczególnej funkcji jako wzór do naśladowania.

 

 

 • Świadomie dajemy sobie czas dla innych i wysłuchujemy spraw naszych pracowników.

 

 

 • Aktywnie rozmawiamy o naruszaniu naszych wartości i zasad.