DE | EN | FR | RU
WYSZUKIWANIE

Nasza misja

Zorientowanie na osiągnięcia

Kierunkujemy nasze myślenie i działanie na klienta.

Stawiamy sobie ambitne cele i konsekwentnie dążymy do ich realizacji.

Dążymy do ciągłej poprawy i jesteśmy otwarci na to, co nowe.

Działamy w sposób zorientowany na wyniki i z pasją.

 

Otwartość i szczerość

Komunikujemy się otwarcie i bezpośrednio.

Decydujemy i działamy w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Odpowiadamy za to, co mówimy.

Przestrzegamy praw i zasad.

 

Odpowiedzialność i zaufanie

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.

Świadomie dajemy innym swobodę działania i podejmowania decyzji.

Współpracujemy ze sobą na bazie zaufania i dotrzymujemy obietnic.

Poufne informacje traktujemy z dyskrecją.

 

Szacunek

Okazujemy sobie wzajemnie szacunek.

Z szacunkiem odnosimy się do naszych kontrahentów.

Tolerujemy błędy i jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę.

Szanujemy i doceniamy inne kultury, ludzi i opinie.

 

Duch współdziałania i radość z pracy

Cele osobiste podporządkowujemy sukcesom całego przedsiębiorstwa.

Wspieramy się wzajemnie i wykorzystujemy doświadczenia spoza swoich działów.

Dzielimy nasze sukcesy i wspólnie je świętujemy.

Nowym kolegom oferujemy motywującą atmosferę w pracy i integrujemy ich w naszym gronie.