DE | EN | FR | RU
WYSZUKIWANIE

Polityka jakości i ochrony środowiska Europoles

W ścisłej współpracy z naszymi Klientami nieustannie podejmujemy starania w celu udoskonalenia naszych produktów i usług, a także zaoferowania każdemu Klientowi najlepszych rozwiązań o oczekiwanej jakości.

Jesteśmy jednocześnie świadomi faktu, że nasza działalność ma wpływ na środowisko naturalne. W każdym przypadku bierzemy pod uwagę cały cykl życia naszych produktów, uwzględniając przy tym zarówno przydatność dla Klienta, jak i eliminację niepotrzebnego obciążenia dla środowiska, oszczędność surowców i minimalizację emisji szkodliwych związków.

Długa żywotność i wysoka jakość produktu w połączeniu z niskimi kosztami jego eksploatacji to najlepsza długofalowa recepta na ochronę środowiska – działająca jeszcze długo po zakończeniu procesu produkcji.
 
Stale kontrolujemy działanie naszych procedur, planujemy nowe cele i wdrażamy możliwe udoskonalenia bezpośrednio we współpracy z naszymi pracownikami.

 

W ramach polityki zrównoważonego gospodarowania zasobami każdy nasz pracownik zobowiązany jest eliminować ryzyko negatywnych skutków swoich działań dla środowiska poprzez podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych na wczesnym etapie.

 

Przestrzegamy wymogów wynikających z obowiązujących ustaw i innych przepisów prawa.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy są w naszym przedsiębiorstwie priorytetem, dlatego zasady BHP są stale zakotwiczone we wszystkich realizowanych przez nas procedurach.


U góry

Państwa osoba kontaktowa