DE | EN | FR | RU
WYSZUKIWANIE

Impressum

Odpowiedzialni za treść:

Europoles Sp. z  o. o.
Zakład Produkcji Masztów Stalowych
ul. Kasztelańska 39, Krągola
62-571 Stare Miasto
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000025634, NIP 5222581342, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000 PLN

Tel +48 22 244 19 78
Fax +48 63 220 45 44
info(at)europoles.pl
www.europoles.pl

Europoles Kromiss Sp. z o.o.          
ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000140289, NIP 949-18-02-830,  wysokość kapitału zakładowego 3.900.000 PLN

Tel   +48 34 36 02 400
Fax  +48 34 36 02 401

info(at)europoles.pl
www.europoles.pl

 

Pomysł & Realizacja:
hl-studios GmbH
Reutleser Weg 6
91058 Erlangen
Niemcy
Tel +49 9131 75 78-0

 

Zastrzeżenie

Polityka prywatności
Ewentualne zamawianie przez użytkowników serwisu www.europoles.pl subskrypcji informacji i dokumentów oraz każdy kontakt za pomocą strony internetowej i poczty e-mail może się wiązać z koniecznością udostępnienia EUROPOLES Sp. z o.o. danych osobowych, które pozwalają na identyfikację tożsamości. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez niego zezwolenia i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 
Dane osobowe nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika serwisu lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Zastrzeżenia prawne

Warunki korzystania z serwisu
Wydawcą niniejszych stron internetowych, zwanych dalej "witryną" jest EUROPOLES Sp. z o.o. zwana dalej "Spółką".

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z witryny, jako że dalsze korzystanie z niej jest równoznaczne z ich przyjęciem.

Znajdujące się na witrynie dane i informacje są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, wynikłych poza kontrolą Spółki, Spółka nie odpowiada za aktualność i dokładność informacji opublikowanych na witrynie i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszej witryny, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na niej danych i informacjach - ryzyko ponosi sam użytkownik.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji znajdujących się na witrynie w każdym czasie.

U góry